ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HOUSE-OF-SLIVOVITZ.COM 1. Op het bestellen, bezorgen en ophalen van bestellingen via balkan-shop.nl (de “Webshop”) of via house-of-slivovitz.com (de ”Website”) zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor klanten handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.

4. Door een bestelling te plaatsen geef je aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

PRIVACY & VEILIGHEID 1. Op de verwerking van persoonsgegevens van klanten en klantenkaarthouders is het Privacy- en Cookiebeleid van House of Slivovitz B.V. van toepassing dat u kunt vinden op balkan-shop.nl/privacybeleid

2. Bestellingen plaatsen in de Webshop kan alleen indien je een account aanmaakt op de Website. Om je account te kunnen aanmaken en de functionaliteiten te kunnen leveren, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je, waaronder je e-mailadres, en je wachtwoord. Hierdoor kun je gebruik blijven maken van je account en zorgen wij ervoor dat je veilig kunt inloggen. Je kunt alle gegevens die je online bij ons hebt opgegeven op één plek kunt inzien onder “Mijn account” op de Website. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen je hier vertrouwelijk mee om te gaan, in het bijzonder door je email adres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op je eigen computer.

3. Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. De Website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van websites van derden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij House of Slivovitz B.V. en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de Website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

LEEFTIJDSGRENS Wanneer je de Website bezoekt moet je eerst je leeftijd invoeren (de zogenaamde agecheck), alvorens je op de Website wordt toegelaten. Indien je bij ons een bestelling doet via de Webshop, dan dien je eerst een account aan te maken met een email adres en wachtwoord, waarmee je voortaan eenvoudig kunt inloggen. Bij de levering van de bestelling zal de bezorger om legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt tot in ieder geval tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdvereiste is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven. Indien de bestelling niet geleverd kan worden omdat niet vastgesteld kon worden dat aan het leeftijdsvereiste is voldaan, zullen annuleringskosten ten bedrage van 10,00 euro in rekening worden gebracht. De reden is dat wij willen ontmoedigen dat minderjarigen toch proberen bestellingen te doen.

PRIJZEN EN ACTIES 1. Voor de acties die op de Website staan vermeld, geldt: OP=OP.

2. House of Slivovitz B.V. behoudt zich het recht voor actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.

DIGITALE MARKETING EN SOCIAL MEDIA De content van Facebook, Instagrams en emailings is alleen bestemd voor personen van 18 jaar en ouder. Door het Facebook-account te liken, het Instagram-account te volgen of je te abonneren op de emailings bevestig je 18 jaar of ouder te zijn. Niets mag doorgestuurd worden naar of op een andere wijze beschikbaar worden gesteld aan personen die jonger zijn dan 18 jaar.

LEVERING VAN JE BESTELLING 1. Als je een bestelling plaatst in de Webshop van House of Slivovitz B.V., zal de bezorgdienst zorg dragen voor de bezorging van de artikelen op het bezorgadres in Nederland.

2. Bezorging: • Welke levertermijnen en -tijdstippen voor je bestelling gelden, kun je zien via de bestelschermen in de Webshop. Er wordt naar gestreefd deze levertermijnen en -tijdstippen te halen, maar we kunnen de levermomenten helaas niet garanderen. Je kunt ons dus niet aanspreken op een te late levering.

• Wij verzoeken je op het overeengekomen bezorgmoment aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen. De bezorgers zullen bij twijfel over vereiste leeftijd vragen om legitimatie. Indien niet aan de minimumleeftijdvereiste (18 jaar) is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen. De bestelling wordt geannuleerd en er zal 10,00 euro aan annuleringskosten in rekening worden gebracht. • De bezorgers zullen ze je vragen voor ontvangst van de bestelling te tekenen. • Indien je op het overeengekomen bezorgmoment niet aanwezig bent, zullen de bezorgers trachten om de bestelling af te leveren bij de buren. De bestelling zal alleen worden afgegeven bij de buren indien de ontvangende persoon 18 jaar of ouder is. Indien levering bij buren ook niet mogelijk is, dan zal de bezorger een bericht in de brievenbus van de geadresseerde achterlaten en de volgende dag (uitgezonderd zondag en maandag) de bestelling nogmaals aanbieden. Indien de tweede afleverpoging (via identieke procedure) niet slaagt, zal de bestelling retour gaan naar ons distributiecentrum. De klant krijgt het orderbedrag minus de verzendkosten (6,95 euro) en eventuele transactiekosten vergoed.

3. Het is in beginsel niet mogelijk een bestelling (via de Webshop) te annuleren nadat de bestelling door ons is bevestigd (ontvangst bestelbevestiging via email). Afhankelijk van dag en tijdstip kan annuleren eventueel nog wel door contact op te nemen met de Klantenservice (06 1280 7568).

BETALING VAN BESTELLING Je kunt de online bestelling betalen via iDeal (direct betalen via internetbankieren) of Credit Card (Visa, Mastercard). Je ontvangt de factuur van je bestelling via de email. Voor meer informatie over iDeal verwijzen we je graag door naar http://www.ideal.nl/consument/.

Factuur na offerte Heb je een zakelijke bestelling gedaan dan sturen we de factuur als PDF digitaal naar u toe. De factuur dient binnen 14 dagen voldaan te worden. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

RETOUREN 1. Indien je binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling bepaalde producten bij nader inzien toch niet wilt hebben, kun je deze aan ons retourneren. Hiertoe dien je contact op te nemen met onze Klantenservice (06 1280 7568) die je dan het retourproces en geldende voorwaarden nader aan je zullen toelichten. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de originele verpakking en inhoud inclusief het etiket van het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening.

2. De ontvangen bestellingen dienen direct op zichtbare defecten worden gecontroleerd. Bij geconstateerde (zichtbare en onzichtbare) defecten dien je na het constateren van die defecten contact op te nemen met onze Klantenservice (06 1280 7568) die het retourproces en de geldende voorwaarden nader aan je zullen toelichten. De defecten producten stuurt u retour naar een gratis antwoordnummer. Wij verzoeken je een print van de mail waarin onze Klantenservice de retourzending bevestigt bij het retourpakket te voegen, zodat alles correct administratief verwerkt kan worden door House of Slivovitz B.V. We raden je aan het verzendbewijs voor je eigen administratie te bewaren.

3. In geval van breuk of foutief geleverde artikelen kun je er voor kiezen om het bedrag van het desbetreffende artikel gecrediteerd te krijgen of het product nagestuurd te krijgen. In geval van breuk doen wij dit alleen indien de breuk gemeld is uiterlijk de eerstvolgende werkdag volgend op de dag waarop bezorgd is. Wij verwachten daarom dat je het bezorgde pakket direct na ontvangst controleert op breuk. Nasturen door de Klantenservice is alleen mogelijk indien het product voorradig is.

4. Aanpassing van het te betalen bedrag of retournering van het reeds betaalde bedrag gaat als volgt: • iDeal: Binnen een week na ontvangst van jouw retourzending, wordt het geld terug gestort op jouw rekening. Indien een artikel niet retourneerbaar is vanwege bijvoorbeeld breuk, dan zal House of Slivovitz binnen een week na melding defect aan de Klantenservice het betreffende retourbedrag terugstorten op je rekening. • Credit Card: Binnen 7 dagen na ontvangst van jouw retourzending wordt het geld automatisch teruggestort op jouw creditcard rekening.

OVERIGE 1. Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat je ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen bij twijfel niet uit te leveren of om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.

2. Hoewel de Website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voor komen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding, productinformatie, leveranciersinformatie, alcoholpercentage, volume) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kun je geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie. Daarnaast zijn wijzigingen in prijs en/of assortiment en drukfouten in de digitale bladerbare folder voorbehouden.

3. De informatie op de Website wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien je fouten op de Website aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat je dit aan ons meldt via onze Klantenservice (06 1280 7568, info@house-of-slivovitz.com).

WIJZIGING EN OVERIGE TOEPASSELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra je een nieuwe bestelling bij ons plaatst. Je geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

KLACHTENPROCEDURE OF VRAGEN Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over bestellingen en onze dienstverlening kun je contact opnemen met onze Klantenservice (06 1280 7568, info@house-of-slivovitz.com). Onze Klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Onze Klantenservice zorgt ervoor dat je vragen, opmerkingen en/of klachten zo goed mogelijk wordt afgehandeld.

ONS VERHAAL NAAR SHOP